Abaṛ

From Asegzawal n Tutlayt Tamaziɣt

1- Abaṛ (ibaṛen), [2] bar (fr) – bar (unit) (en) – بار (وحدة)

Addad amaruz: ubaṛ (yibaṛen).


2- Abaṛ (ibaṛen), [2] bar (fr) – bar (for drinking) (en) - حانة

Addad amaruz: ubaṛ (yibaṛen).


© Asegzawal n Tmaziɣt - Omar MOUFFOK