Acirḍaran

From Asegzawal n Tutlayt Tamaziɣt

Acirḍaran (icirḍaranen), [47] footballistique (fr) – football (adj.), soccer (adj.) (en) – متعلق بكرة القدم

Addad amaruz: ucirḍaran (yicirḍaranen).


© Asegzawal n Tmaziɣt - Omar MOUFFOK