Adif

From Asegzawal n Tutlayt Tamaziɣt
Revision as of 10:29, 10 January 2024 by Amastan (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Adif (adifen), moëlle (fr) – bone marrow (en) – نخاع

Addad amaruz: wadif (wadifen).