Adifan

From Asegzawal n Tutlayt Tamaziɣt

Adifan (idifanen), médullaire (fr) – medullary (en) – نخاعي

Addad amaruz: udifan (yidifanen).


© Asegzawal n Tmaziɣt - Omar MOUFFOK