Afujar

From Asegzawal n Tutlayt Tamaziɣt

Afujar (ifujaren), avantage, atout (fr) – advantage (en) – ميزة ، أفضلية ، فائدة

Addad amaruz: ufujar (yifujaren).