Agensas

From Asegzawal n Tutlayt Tamaziɣt

Agensas (igensasen), [1] représentant (fr) – representative (en) - ممثل

Addad amaruz: ugensas (yigensasen).

Anmazul n ugensas – vice-représentant (fr) – vice-representative (en) – نائب ممثل