Ahanay

From Asegzawal n Tutlayt Tamaziɣt

Ahanay (ihanayen), [1] spectacle (fr) – spectacle, show (en) - عرض

Addad amaruz: uhanay (yihanayen).

Ahanay adelsan – spectacle culturel (fr) – cultural spectacle (en) – عرض ثقافي