Akaṭa

From Asegzawal n Tutlayt Tamaziɣt
Revision as of 08:22, 15 May 2024 by Amastan (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Akaṭa (ikaṭaten), kata (fr) – kata (en) - كاتا

Addad amaruz: ukaṭa (yikaṭaten).