Akrebbu

From Asegzawal n Tutlayt Tamaziɣt

Akrebbu (ikrebba), [1] méditation (fr) – meditation (en) – تأمل

Addad amaruz: ukrebbu (yikrebba).


© Asegzawal n Tmaziɣt - Dictionnaire de tamazight - Tamazight Dictionary - قاموس الأمازيغية - Omar MOUFFOK