Aksilufun

From Asegzawal n Tutlayt Tamaziɣt

Aksilufun (iksilufunen), xylophone (fr) – xylophone (en) - اكسيلوفون

Addad amaruz: uksilufun (yiksilufunen).