Aldun

From Asegzawal n Tutlayt Tamaziɣt

Aldun, plomb (fr) – lead (en) - رصاص

Addad amaruz: waldun, uldun.



© Asegzawal n Tutlayt Tamaziɣt - Omar MOUFFOK