Aldun

From Asegzawal n Tutlayt Tamaziɣt
Revision as of 08:53, 15 May 2024 by Amastan (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Aldun, plomb (fr) – lead (en) - رصاص

Addad amaruz: waldun, uldun.© Asegzawal n Tutlayt Tamaziɣt - Omar MOUFFOK