Amẓerṭeṭṭay (imẓerṭeṭṭayen), [2] aléatoire (fr) – random (en) - عشوائي

Addad amaruz: umẓerṭeṭṭay (yimẓerṭeṭṭayen).

Tagmuẓart n usumer: Seg tenfalit n “iwet-it d timzerṭeṭṭit” (frapper à l’aveuglette).