Amatar

From Asegzawal n Tutlayt Tamaziɣt

Amatar (imataren), [1] indice (fr) – indicator, clue, index (en) - مؤشر

Addad amaruz: umatar (yimataren).


© Asegzawal n Tmaziɣt - Dictionnaire de tamazight - Tamazight Dictionary - قاموس الأمازيغية - Omar MOUFFOK