Amečgummu

From Asegzawal n Tutlayt Tamaziɣt

Amečgummu (imečgumma), [2] frugivore (fr) – frugivore (en) – آكل للفواكه

Addad amaruz: umečgummu (yimečgumma).