Amečmurḍus

From Asegzawal n Tutlayt Tamaziɣt

Amečmurḍus (imečmurḍusen), [2] charognard (fr) – scavenger, carrion eater (en) - آكل للجيف

Addad amaruz: umečmurḍus (yimečmurḍusen).