Ameẓẓuɣ

From Asegzawal n Tutlayt Tamaziɣt

Ameẓẓuɣ (imeẓẓuɣen), oreille (fr) – ear (en) - أذن

Addad amaruz: umeẓẓuɣ (yimeẓẓuɣen).

Agdawal: imejji (imejjan) [50].

Ameẓẓuɣ n uydi, cynoglosse (fr) – houndstongue (en) – لسان الكلب ، آذان الغزال

Ameẓẓuɣ n wuccen, [9] réséda (fr) – mignonette, weld, dyer’s rocket, bastard rocket (en) – بليحاء