Ameẓruktu

From Asegzawal n Tutlayt Tamaziɣt

Ameẓruktu (imeẓrukta), [47] idéaliste (fr) – idealistic (en) - مثالي

Addad amaruz: umeẓruktu (yimeẓrukta).