Ameqrun

From Asegzawal n Tutlayt Tamaziɣt

Ameqrun (imeqrunen), [5] losange (fr) – diamond (shape) (en) - معين

Addad amaruz: umeqrun (yimeqrunen).