Amesgemraw

From Asegzawal n Tutlayt Tamaziɣt

Amesgemraw (imesgemrawen), [2] prédateur (fr) – predator (en) - مفترس

Addad amaruz: umesgemraw (yimesgemrawen).

Tagmuẓart n usumer: Seg uzwir « ames- » d yisem « tagemrawt ».