Amesnasɣal

From Asegzawal n Tutlayt Tamaziɣt

Amesnasɣal (imesnasɣalen), [2] cycliste (fr) – biker (en) - دراج

Addad amaruz: umesnasɣal (yimesnasɣalen).