Amesniles

From Asegzawal n Tutlayt Tamaziɣt

Amesniles (imesnilsen), [44] linguiste (fr) – linguist (en) – مختص في اللسانيّات

Addad amaruz: umesniles (yimesnilsen).