Amgeljumman

From Asegzawal n Tutlayt Tamaziɣt

Amgeljumman (imgeljummanen), [2] antisurface (fr) – anti-surface (en) – مضاد للسّطح

Addad amaruz: umgeljumman (yimgeljummanen).