Amifa

From Asegzawal n Tutlayt Tamaziɣt

Amifa (imifaten), [10] supériorité (fr) – superiority (en) - أفضليّة

Addad amaruz: umifa (yimifaten).