Amsaman

From Asegzawal n Tutlayt Tamaziɣt

Amsaman (imsamanen), [12] aquarium (fr) – aquarium, fish tank (en) –حوض سمك

Addad amaruz: umsaman (yimsamanen).