Amsenzaɣ

From Asegzawal n Tutlayt Tamaziɣt

Amsenzaɣ (imsenzaɣen), [12] tracteur (fr) – tractor (en) - جرار

Addad amaruz: umsenzaɣ (yimsenzaɣen).

Tagmuẓart: Seg umyag “nzeɣ” (tirer), d akalku n wawal afṛansi n “tracteur” i d-yekkan seg “traction” d wawal aɛṛab n “ǧaṛṛàṛ” i d-yekkan seg umyag “ǧaṛṛa” (zzuɣer).