Amuddir (imuddiren), vivant (fr) – living (en) – حي (عكس ميت)

Addad amaruz: umuddir (yimuddiren).


Tawacult:

Amedduran (imedduranen), [47] vital (fr) – vital (en) - حيوي

Amesnuder (imesnudren), [7] biologiste (fr) – biologist (en) – عالم بيولوجي، عالم أحيائي

Amseknuder (imseknudren), [2] biographe (fr) – biographer (en) – مؤلف لسيرة

Amuddir (imuddiren), vivant (fr) – living (en) - حي

Aseknudran (iseknudranen), [7] biographique (fr) – biographical (en) – متعلق بالسيرة

Asnudran (isnudranen), [7] biologique (fr) – biological (en) - بيولوجي

Asudder (isuddren), resurrection, resvitalisation (fr) – resurrection, revitalization (en) – إحياء، بعث

Awaddar (iwaddaren), [2] domestique (adj.) (fr) – domestic (adj.) – مستأنس

Dder, vivre (fr) – to live (en) - عاش

Ssudder, raviver, ressusciter, revitaliser (fr) – to revive, to ressuscitate, to revitalize (en) – أحيى ، بعث

Taddart (tuddar), maison (fr) – house (en) – منزل

Tameddurmant (timeddurmanin), [2] autobiographie (fr) – autobiography (en) – سيرة ذاتيّة

Tameddurt (timeddurin), vie (fr) - life (en) - حياة

Taseknudert (tiseknudrin), [47] biographie (fr) – biography (en) - سيرة

Tasnudert, [7] biologie (fr) – biology (en) - بيولوجيا

Ttwadder, être vécu (fr) – to be lived (en) - عيشَ

Ttwassudder, [47] être ressuscité, être revitalisé (fr) – to be ressuscitated, to be revived, to be revitalized (en) – أحيى، بُعِثَ

Uddir (uddiren), [2] vécu (fr) – experience (en) - معاش


© Asegzawal n Tmaziɣt - Dictionnaire de tamazight - Tamazight Dictionary - قاموس الأمازيغية - Omar MOUFFOK