Anafad

From Asegzawal n Tutlayt Tamaziɣt

Anafad (inafaden), portefeuille (fr) – wallet (en) – محفظة أوراق

Addad amaruz: unafad (yinafaden).