Anafag

From Asegzawal n Tutlayt Tamaziɣt

Anafag (inafagen), [1] aéroport, aérodrome (fr) – aiport (en) - مطار

Addad amaruz: unafag (yinafagen).

Ẓer daɣ: anafeg.