Anegmar

From Asegzawal n Tutlayt Tamaziɣt

Anegmar (inegmaren), [1] chasseur (fr) – hunter (en) - صياد

Addad amaruz: unegmar (yinegmaren).

Urḍil: aṣeyyad (iṣeyyaden) [33].

Ẓer daɣ: anegram.


© Asegzawal n Tmaziɣt - Omar MOUFFOK