Anmetti

From Asegzawal n Tutlayt Tamaziɣt

Anmetti (inmettiyen), [15] social (fr) – social (en) –اجتماعي

Addad amaruz: unmetti (yinmettiyen).

Anmetti-adamsan (inmettiyen-idamsanen), socio-économique (fr) – social economic (en) – اجتماعي اقتصادي

Addad amaruz: unmetti-adamsan (yinmettiyen-idamsanen).

Anmetti-amsadur (inmettiyen-imsaduren), socio-professionnel (fr) – social professional (en) – اجتماعي مهني

Addad amaruz: unmetti-amsadur (yinmettiyen-imsaduren).© Asegzawal n Tmaziɣt - Omar MOUFFOK