Atay

From Asegzawal n Tutlayt Tamaziɣt

Atay (atayen), thé (fr) – tea (en) - شاي

Addad amaruz: watay (watayen).


© Asegzawal n Tmaziɣt - Omar MOUFFOK