Atelmudi

From Asegzawal n Tutlayt Tamaziɣt

Atelmudi (itelmudiyen), talmudique (fr) – Talmudic (en) - تلمودي

Addad amaruz: utelmudi (yitelmudiyen).