Azumel

From Asegzawal n Tutlayt Tamaziɣt

Azumel (izumlen), [1] symbolisation (fr) – symbolization, symbolisation (en) - ترميز


© Asegzawal n Tmaziɣt - Omar MOUFFOK